MÆND OM MÆND
PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG


HVORFOR ER MÆND MÆND?

"Hvad gør, at mænd er mænd og ikke kvinder - udover den fysiske forskel? Altså, hvilke egenskaber har mænd, som kvinder ikke har - dem der gør forskellen mellem de to køn? Og jeg tænker både på de positive og negative...

Mvh

Wikke"

Det spørgsmål fik jeg fra en kvinde der gerne vil skifte køn til mand i mit debatforum PSYKE & SEX DEBAT

Et vanskeligt spørgsmål at svare på især hvis man(d) som jeg forstår det som et universelt spørgsmål og mit første svar var:

Hej Wikke

Ups! Det er jo et kæmpe emne, som jeg ikke tror, at jeg sådan lige på stående maskulin fod kan udrede. Det væsentligste er jo nok ud over de ydre fysiske forskelligheder, vores vidt forskellige hormonsammensætning, hvor det viser sig, at ændres disse i retning af det andet køns, ja så ændres vores adfærd osse. Oven på det er der så gennem årtusinder opbygget forskellige kulturer, som har forskellige forestillinger om hvordan mænd og kvinder er og ikke er. Hvilke af disse kulturelle og biologiske adfærdsforskelle man m/k opfatter som positive eller negative har igen at gøre med i hvilken kulturel ramme man er opvokset og færdes. Hvad der er positiv for den ene m/k kan være negativt for den anden m/k og omvendt, så jeg vil helst ikke rode mig ud i påstande om det ene eller andet. Nogen tanker har jeg dog gjort i kronikken Det psykiske tvetulleri.
Mænd er mænd fordi mænd er mænd
Klik på billedet for at se det større


Og lad os så høre fra mænd og kvinder: Hvorfor er mænd mænd?

Med venlig hilsen

PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPUT & SEXOLOGDesuden bragte jeg nogen tilfældige links af og om mænd - se nederst.


På samme tid havde jeg en lidt heftig dispus med med min gode ven, kollega og squashmakker Ebbe om mænd og solidaritet med mænd. Vi var noget uenige og som andre hanbonoboer hoppede vi rundt og slog på træstammerne. Ebbe og jeg er stort set lige gamle, begge fra slutningen af 1945, begge opvokset i Københavns omegn med fædre i gode stillinger og hjemmegående mødre, begge har vi været aktive på venstrefløjen, begge mere eller mindre akademiske, og begge beskæftiger vi os med psykoterapi bl.a. ud fra en gestaltterapeutisk baggrund. Men ok vi hoppede rundt og var/er uenige:


Vores dispus medførte at jeg som svar på uenigheden med Ebbe lavede denne billedside:

Mænd - hvorfor er mænd mænd?

og skrev bl.a.: "Ja hvordan er disse mænd anderledes skruet sammen end kvinder, især psykologisk set. Hvis du kan svare på det, så tror jeg du står til en Nobelpris

Ebbe har så - som forsøg på at få Nobelprisen
- prøvet at ridse sine Tanker om os Mænd op - klik her for at læse hans side:

Tanker om os Mænd

Ebbe beder om kritik, ros og forslag til sine tanker og det vil jeg gøre et forsøg på her. Jeg vil koncentrere mig om de steder i Ebbes tekst, hvor jeg er uenig med ham.

1) Ebbe skriver:

"1. Eet generelt problem ved os mænd, er
at vi hver især synes, at vi er så vi hulens vidt forskellige.

Ja noget helt unikt og aldrig før set, i forhold til andre mænd og mennesker
at det er meget svært at sige noget mere generelt - selv til jævnaldrene
som ikke straks medfører, at vi Hanner sætter hælene i og siger:
"Jovist kan jeg da godt se, at der er sådanne mænd til, men
sådan er jeg altså ikke. - Jeg er noget helt for mig selv!"
Vi mænd er meget opmærksom på at vi er "noget"
helt for os selv. Mere end kvinder er."

Per svarer: Men er det nu rigtigt. Jeg vil sige nej. Det er ikke noget særegent for mænd at vil være unikke og noget helt for sig selv. Det findes i lige så høj grad hos kvinder, tænk blot på kvinders tøjvalg, kosmetik, skønhedskonkurrencer, konkurrence med hinanden osv. Om denne trang til en speciel placering så er noget der er karakteristisk for den vestlige verdens livsform og kultur eller om det er universelt for mennesker ved jeg så til gengæld ikke nok om til at kunne sige noget om. Tværtimod er det min opfattelse at mænd er overordentlig gode til at indgå i grupper af mænd, hvor man klarer opgaver sammen og solidarisk.


2) Ebbe skriver:

"Frihed er et ord, vi godt kan lide.
I praksis betyder det oftest "at stå helt alene,
- og alligevel føle sig stærk og ovenpå." Den frihed,
der kan ligge i "at være trygge og derfor stærke sammen",
er desværre en ukendt erfaring for mange mænd.
Vi er mere støbt til - og vænnet til at køre solo,
end til at køre hurtigere på en tandemcykel."

Per svarer:
Nok kan mænd lige som mange kvinder (idag) godt lide frihed og mænd er som sagt vældig gode til at indgå større arbejds- og legefællesskaber med andre mænd.

8 mænd og en kvinde


3)
Ebbe skriver:

"Kort sagt vil jeg som det første, påstå,
at værdien af at have en ægte og dybere Selverkendelse
ikke er værdsat blandt mænd. Og derfor er det en sjældenhed.
at møde en mand, der ikke enten Overvurderer sig selv
eller Undervurderer sig selv - lynhurtigt, per refleks.
Uden at forstå sig selv bedre af den grund eller
checke opfattelsen af sig selv af med andres.
Det gør kvinder i højere grad."

Per svarer: Måske kan det være rigtig for nogen yngre mænd, men mit indtryk er at de fleste mænd har en ganske god selverkendelse f.eks. på det faglige område. Det er muligt at der kan være psykologiske sider som mange mænd ikke har så god indsigt i - hvis det er det Ebbe forstår som "selverkendelse" - og alt efter graden af psykologisk selverkendelse, så er min påstand at rigtig mange kvinder heller ikke har psykologisk selverkendelse - f.eks. bliver mange flere kvinder stresset af ikke at leve op til egne og andres forventninger. Så det handler bl.a. om hvordan vi definerer "selverkendelse". Jeg er derimod enig med Ebbe i, at det i nogen udstrækning er nyt for mænd at skulle opleve sig selv inde fra.


4)
Ebbe skriver:

"Selve dette:"Om jeg kan - eller ikke kan" , tror jeg er mere centralt
for Mænds Selvforståelse, end om vi magter kærligheden og livet.
At kunne - eller ikke at kunne, det er Hovedspørgsmålet."

Per svarer: Jeg er enig med Ebbe. Mænd er stadig dem der skal slås, drage i krig, holde fjenden fra døren, gå på jagt. Derfor er det vigtigt, at vi ikke er "tøsedrenge" og kan udholde smerte og en stor grad af ydmygelser. Genetisk har vi ikke ændret os meget på det felt de sidste 50.000 år, og mænd som Bush, Blair, Rasmussen og Hussein giver heller ikke anledning til det.


5)
Ebbe skriver:

"Fodboldsspillet er så dejligt enkelt
at vi mænd let kan forstå det, som et minibillede af
hvordan verden fungerer. Hvad der er fair og ikke fair play.
Måske er det derfor, at vi går så højt op i Retfærdighed,
i enkle spilleregler, point - og i at blive bedømt fair?"

Per svarer: Fodboldspillet er en leg og reglerne er til for, at vi kan blive ved med at lege med hinanden. Det er muligt at vi går op i retfærdighed i fodboldspil, men gør vi mænd osse det i et parforhold? Jeg husker en kvindelig psykoterapeut der sagde: Kvinder vil have retfærdighed og mænd vil have magt - og jeg er tilbøjelig til at give hende ret.


5) Ebbe skriver:

"Og når vi taler om parforhold
hvor nærkampe er en del af hverdagen,
så er en emotionel ærlig kontakt, intimitet,
det at kunne sætte ord på følelser. For ikke at tale
om indlevelsesevnen og evnen til at sige et klart og ærligt Ja
eller et klart Nej osv. Kort sagt: kende kærlighedens psykologi,
ja så er der her - i mine øjne - meget, de fleste mænd ikke kan".

Per svarer: Her er jeg stærkt kritisk overfor Ebbes udsagn om "kærlighedens psykologi" fordi den efter min læsning her defineres ud fra noget som kvinder er væsentlig bedre til end mænd, men er "kærlighedens psykologi" ikke netop summen af de udtryksformer der er hos begge parter. At mænd mange gange er væsentligt bedre til fysisk at give udtryk for deres glæde ved partneren, er væsentligt bedre til at glemme konflikter og komme videre, ikke kommer i tide og utide men hvad der skete for 7 år siden, ikke forsøger at opdrage partner. Ebbes påstand om at mænd i modsætning til kvinder ikke er trænet i at sige klart og ærligt Ja og Nej, synes jeg savner et hvert belæg, når jeg tænker hvor mange konfliktsky kvinder jeg har mødt i min praksis, der hellere tilpasser sig end at tage kampen om med partneren.

Hvad Ebbe kan have ret i er at mange mænd kan have svært ved at sætte ord på deres nære følelser og at danne sig et overblik over hvad det er den kvindelige partner vil. Hvad mange kvinder har svært ved i en konflikt er at begrænse sig til det væsentlige, men i stedet kommer med lange og mange anklager og kritikpunkter, som ikke gør det lettere for overskueligheden og det fremmer ordløsheden hos manden. At mange kvinder kan blive ved med kritikpunkter er for så vidt ikke bedre end at mange mænd kun kan klare 20 minutter. Det er væsentligt at kunne sætte ord på følelser og det er osse væsentligt at kunne begrænse sine ord - at kunne udtrykke sig klart og enkelt.


6)
Ebbe skriver:

"Og holder vi ikke på de følelser, der bruser op i os,
ja så lufter vi vores impulsive følelser helt uhæmmet.
Vi skælder voldsomt ud, når vi skuffet eller er kede af noget."

Per svarer: Her er ikke tale om et kønsspecifikt træk, men om et karaktermæssigt træk. Der findes mænd og kvinder som reagerer voldsomt og impulsivt og uhæmmet og tilsvarende findes der mænd og kvinder der er så hæmmede, indadvendte og konfliktsky, at de end ikke vover at pippe.


7)
Ebbe skriver:

"Om jeg er den lille eller den store Abe er vigtigt.
Ens placering i Magthierakier er mange mænd Super obs på."

Per svarer: Her er ikke tale om et kønsspecifikt træk. Magthierakier findes på nøjagtigt samme vis i pige- og kvindegrupper og kvinder er meget opmærksomme på dem - er du inde eller ude - hvem er lederen og hvor tæt er man på hende. De mange intrigespil er jo netop kendetegnede for pige- og kvindegrupper.


8)
Ebbe skriver:

"Vi ønsker at blive set som en ener, som en der har succes,
en alphaHan - og bliver selvfølgelig derfor også let ensomme,
sådan som man jo gør, når andre mere ses som konkurrenter,
end som nogle der kan hjælpe, og støttes i en gensidig leg."

Per svarer: Mænd er utroligt gode til at organisere sig i kollektive fællesskaber af alle mulige slags, fagforeninger, strejker, motorcykelklubber, militær, fodboldklubber osv.Jeg er med andre ord på flere væsentlig punkter uenig med Ebbe i synet på hvordan mænd er og hvis jeg skal resumere det så tror jeg at hele humlen kan findes i at Ebbe definerer "kærlighedens psykologi"
ud fra kvindens synsvinkel og ikke som en syntese af de to køns evner og forcer.

Jeg glæder mig til at se Ebbes svar. Hvad er den universelle psykologiske lighed mellem mænd - og findes den?PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOGHer er de par links om mænd som jeg omtalte i starten. Der er ikke tale om personlige præferencer - det er tilfældige mandesider:

FORUM om mænd og maskuliniteter
Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter (NeMM)
Hva' nu mand?
(pdf.fil om mandeforskning)
Mænd om mænd BOSSMAN - et mandemagasin på nettet
MandeZonen
Det For Mænd
Mandens.dk
Flotte mænd
(billeder)
Rådgivningen for Mænd
Kbhvn.

Og lad os så høre fra mænd og kvinder: Hvorfor er mænd mænd?
Email til PER HOLM KNUDSEN Klik her!Læs osse:

PSYKOTERAPI OG SEXOLOGI

PARTERAPI

Genspejling - om kommunikationstræning

At lytte - et digt

Valg af psykoterapeut, sexolog og/eller psykolog
Til hovedsiden psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: forelskelse, par, parforhold, parforholdet, krise, kriser, krisehjælp, angst, vold, miste, tab, sorg, skilsmisse, skilles, separaion, seperetion, magtkampe
Sidst opdateret 19. maj 2021 Email til Webmaster Klik her!


FORSIDE | Indhold | Per Holm Knudsen | Psykoterapi & Sexologi | SEXOLOGISK KLINIK - MIDTJYLLAND | Parterapi | PSYKE & SEX | PSYKE & SEX DEBAT | PSYKE & SEX's SPØRGEHJØRNE | Kort | Biblioteket | Dansk Forening for Klinisk Sexologi | Foreningen af Professionelle Psykoterapeuter